i Utigarden, Geitnes, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 15, Gjeitnes, bnr. 3, Gjeitnes. Skyld: 1 mark 72 øre