på Mekverpa, Mek, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 22, Mek, bnr. 3, Mekvarpen. Skyld: 90 øre