på Myra, Bolsøy

Geistlig tilhørighet
I Kleive sogn i Bolsøy prestegjeld

Gnr. 96

I Molde kommune fra 1.1.1964