på Reknes, Bolsøy

Fra 1.1.1964 i Molde kommune (mesteparten av bebyggelsen lå allerede i byen)

Gnr. 24