på Teigen, Lønset, Bolsøy

Også kalt Lønsetbøen

Gnr. 39, bnr. 2

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune