i Kringstadbukta (bnr. 3), Kringstad, Bolsøy

Umatrikulert plass under gnr. 21, bnr. 3

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune