på Haugen ytre, Leirgrovvik, Bolsøy

Husmannsplass under gnr. 31, bnr. 1

Fra 1.1.1964 i Molde kommune