på Haugen indre, Leirgrovvik, Bolsøy

Hustomt under gnr. 31, bnr. 1

I Molde kommune fra 1.1.1964