i Leirgrovvik, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (se der)

Gnr. 31

Skrevet Leirgrovvika til 2005