på Moldeneset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1742: se under Molde

Husmannsplasser under Moldegård