på Kringstadvorpen, Kringstad, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass, senere gnr. 21, bnr. 44

Skrivemåter
Kringstadvorpen (godkjent av kartverket 1984, anbefalt form)
Kringstadvorpa (godkjent av kartverket 1976)