på bnr. 1, Leirgrovvik, Bolsøy

Gnr. 31

I Molde kommune fra 1.1.1964 (se der)

Skrevet Leirgrovvika til 2005