på Kleive kirkegård, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Senere kalt Kleive kirkegård øst (se under Molde)