i Hommelvika, Lønset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Plasser under gnr. 39

Kalt Hommelbukta i 1769