i Kleive kirke, Bolsøy

I Molde kommune fra 1.1.1964