på Peplassen, Akselvoll, Aukra

Umatrikulert plass under Akselvoll
Senere nedlagt, trolig før 1815