i Hatlen på Kleive, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Gnr. 81

Geistlig tilhørighet
Bolsøy prestegjeld, Kleive sogn