på Bergå, Akselvoll, Aukra

Matrikkel
Umatrikulert hustomt under gnr. 55, bnr. 2
Nedlagt på 1900-tallet