på bnr. 1, Hatlen, Bolsøy

Gnr. 43

I Molde kommune fra 1.1.1964