på Akselvoll, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 55, Akselvoll

Skrivemåter
Akslahaugen (vedtatt av kartverket 8.2.2013)
Akselvoll (status som historisk form av kartverket 8.2.2013)

På Otrøya