i Aukra

Prestegjeld i Romsdal prosti

Kommune fra 1837, delt 1.1.1924 i Nord-Aukra (senere Aukra) og Sør-Aukra (senere Midsund)