på bnr. 1, Fuglset, Bolsøy

Gnr. 26

I Molde kommune fra 1.1.1964