på Bergly, Geitnes, Bolsøy

Gnr. 15, bnr. 33. Skyld 1950: 2 øre

I Molde kommune fra 1.1.1964