på Franssetet, Bolsøy

Matrikkel
1950: gnr. 4, Franssætet

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune