på Fannestranda, Bolsøy

Fra 1.1.1964 i Molde kommune