i Grønneset, Bolsøy

I Molde kommune fra 1.1.1964

Gnr. 11

Godkjent skrivemåte: Grønneset (vedtatt 1995)
Ikke-godkjent skrivemåte: Grønnes (avslått 1995)