på Gåsøya, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1939: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 25, Moldegård, bnr. 11, fnr. 2, Gåsøya

Skrivemåter
Gosøe (kart 1742/45)

Øy