på Grovan, Bolsøy

Geistlig tilhørighet
I Kleive sogn i Bolsøy prestegjeld

Gnr. 67

I Molde kommune fra 1.1.1964