på Fuglset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964 i Molde kommune

Militær tilhørighet
1770: sjølegd nr. 6

Matrikkel
1950: gnr. 26, Fuglset

Skrivemåter
Fuglset (godkjent av kartverket 1969)

Fugelset (1762, manntall; 1787, kirkebokliste)