på Eide, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Til 1838: Fanne tinglag
Fra 1838: Bolsøy kommune
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Kleive sogn i Bolsøy prestegjeld

Matrikkel
1950: gnr. 63, Eide