på Haugen, Eidssetra, Bolsøy

Geistlig tilhørighet
I Kleive sogn i Bolsøy prestegjeld

Plass under gnr. 59, bnr. 1
Senere utskilt som bnr. 8 (Nordheim)

I Molde kommune fra 1.1.1964