i Fannbostadgjerdet, Bolsøy

Matrikkel
1840: mnr. 12, Gjerde
Senere slettet og underlagt gnr. 31, bnr. 1 (Leirgrovvik)