på Eidsneset, Eide, Bolsøy

Opprinnelig umatrikulert plass

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Gnr. 63, bnr. 4