i Eikremshagen, Eikrem, Bolsøy

Husmannsplass under gnr. 32

I Molde kommune fra 1.1.1964