på Fanbostad, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fanne tinglag
Fra 1838: Bolsøy kommune
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
1838: Bolsøy hovedsogn

Matrikkel
Mnr. 9
1840: mnr. 10, Fanbostad (Fannebolstad). Skyld: 1 daler 3 ort 4 skilling
1890: gnr. 30, Fanbostad. Skyld: 2 mark 83 øre
Senere slettet fra matrikkelen

Skrivemåter
1734: Fanbusta (Veøy mini. 1721–64, s. 148)