i Fanbostadgjerde, Bolsøy

Matrikkel
1840: mnr. 12, Gjerde
Senere inkorporert i Leirgrovvik (gnr. 31, bnr. 1)