på Fuglsetbøen, Fuglset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Husmannsplasser, også kalt Fuglsetneset og Moldegjerdet
Egentlig husmannsplasser under Fuglset (i Bolsøy), men regnet til byen frem til jordskifte i 1797