på Draget, Bolsøy

Gnr. 18

Fra 1.1.1964 i Molde kommune