i Fagerlia, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1952: fullstendig innlemmet i Molde kommune