i Orvika, Bolsøy, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Gnr. 17, bnr. 5