på bnr. 5, Berg, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Kalt Nøisomhed fra ca. 1800
1950: gnr. 29, Berg, bnr. 5, Nøisomhet

Skrivemåter
Nøisomhed (godkjent av kartverket 1979, anbefalt form)
Nøysomhet (godkjent av kartverket 1982)