i Bolsøy

Bolsøy kommune fra 1838, innlemmet i Molde 1.1.1964

Sogn i Veøy, utskilt som eget prestegjeld ved resolusjon av 18.11.1740