i Myra, Berg, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulerte plasser (også kalt Bergsgjerdet), under Nøisomhet (bnr. 5) i 1821
Senere bruk under gnr. 29

Uttale: Bærsmyra