på Myra, Berg, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulerte plasser, også kalt Bergsgjerdet
Senere bruk under gnr. 29