på Lubbenes, Berg, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
Senere gnr. 29, bnr. 9

Kalt Bergsgjerdet i 1758, 76 og 80
Kalt Tøndergårdneset i 1789 og 95, og trolig i 1798