på Bergsgjerdet, Berg, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 29, Berg, bnr. 8, Bergsgjerdet

Husmannsplasser
Også Lubbenes ble trolig kalt Bergsgjerdet i 1776 og 80
Plassen til Johan Steffenssen (s.d.) ble kalt Myra i 1789
Det stod en arrestbygning på Bergsgjerdet og naboplassen, som begge ble kalt Myra i 1796