i Bergsbakken, Berg, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Flere bruk under gnr. 29