i Amundsgarden, Bolsøy

Geistlig tilhørighet
I Kleive sogn i Bolsøy prestegjeld

Gnr. 76. 1950: Amundsgården (før Vedelven)

I Molde kommune fra 1.1.1964