i Indre Arna, Arna

Tettsted

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1972: Bergen kommune