i Ytterøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Levanger kommune