i Vågøy kyrkje

Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune (s.d.)
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Geistlig tilhørighet
Ved resolusjon av 22.9.1859 ble Vågøy sogn (i Aukra prestegjeld) utskilt som Fræna prestegjeld, men kirken beholdt navnet

http://frana.kyrkja.no/Artikler/Nyheter/ArticleId/21351/Vagoy-kyrkje