på bnr. 4, Åndal, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1950: gnr. 37, Aandal, bnr. 4, Aandal. Skyld: 1 mark 97 øre

Kalt Nilsgarden