i Ytre Stavika, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1860: Fræna kommune
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 1859: Fræna prestegjeld

Matrikkel
1840: mnr. 57, Stavik yttre. Skyld: 5 daler 1 ort 6 skilling
1950: gnr. 7, Stavik ytre

Skrivemåter
Ytre Stavika (vedtatt av kartverket 27.3.1992)
Stavika, ytre (avslått av kartverket 27.3.1992)
Stavika (avslått av kartverket 1995)