på bnr. 5, Ytre Hoem, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1950: gnr. 32, Hoem ytre, bnr. 5, Hoem ytre