på Neset, Søre Bjørnsund, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
Umatrikulert område under gnr. 2