på bnr. 36, Søre Bjørnsund, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass på Neset, utskilt 13.6.1901 fra bnr. 1
1950: gnr. 2, Bjørnsund søndre, bnr. 36, Vik. Skyld: 6 øre