på bnr. 1, Svinøya, Vågøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika kommune

Matrikkel
1950: gnr. 20, Svenøen, bnr. 1, Svenøen. Skyld: 4 mark 11 øre